VASTAAVA TYÖNJOHTAJA, PÄÄSUUNNITTELIJA - PORI

Tarjoamme rakennusalan erikoispalvelut Satakunnan alueella.

  • Vastaava työnjohtaja
  • Pääsuunnittelija
  • Rakennussuunnittelu
  • Valvonta

Rakennuslaki edellyttää, että joka rakennustyömaalla on vastaava työnjohtaja eli mestari. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että rakennustyö toteutetaan laadukkaasti sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hyvä vastaava huolehtii, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja rakentamisessa käytetään oikeita ja hyväksi todettuja rakennusmateriaaleja.Pääsuunnittelija

Rakennuslupaa haettaessa rakennushankkeelle on nimettävä myös pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa hankkeen suunnittelukokonaisuudesta eli siitä että kaikki talon suunnitelmat ovat yhteensopivat, laadukkaat ja toteutettavissa. Laadukkaat suunnitelmat ja niiden yhteensovittaminen jo ennakkoon vähentävät työmaalla käytettävää työaikaa ja säästävät näin rakennuttajalle melkoisen määrän rahaa.